I przetarg na zbycie mieszkania


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony w formie licytacji na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 o powierzchni  użytkowej 56,24 m2, usytuowanego w budynku wielorodzinnym przy ulicy Jana Dąbskiego 34D w Gryficach.

Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju oraz pomieszczenia przynależnego - piwnicy o powierzchni 3,14 m2.

W wyniku zawarcia umowy sprzedaży nastąpi ustanowienie odrębnej własności lokalu - nieruchomości lokalowej, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w wysokości 268/10000 części, w skład której wchodzi działka gruntowa o powierzchni 538 m2, oznaczona numerem 376/2, położona w obrębie ewidencyjnym Gryfice - 7. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 150.000 zł, postąpienie na licytacji 500 zł.

Licytacja odbędzie się w dniu 16 września 2019 r. o godzinie 1200 w siedzibie Spółdzielni.

Warunkiem dopuszczenia do licytacji jest wpłacenie wadium w kwocie 1 500 zł, najpóźniej w dniu licytacji do godz. 1145. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości oferentowi, który wylicytuje najwyższą cenę. Pozostałym uczestnikom licytacji wadium zostanie zwrócone po zakończeniu licytacji. Wadium przepadnie na rzecz Spółdzielni, jeżeli oferent, który wylicytuje najwyższą cenę uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. Koszty umowy sprzedaży nieruchomości ponosi kupujący.   

Wydanie lokalu nastąpi w dniu podpisania umowy sprzedaży i uiszczeniu ceny sprzedaży nieruchomości przed podpisaniem aktu notarialnego.

Lokal mieszkalny można oglądać w dniach 11-13 września 2019 r. w godzinach 10-14 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

                                                                                                                   ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

                                                             „NAD REGĄ" w GRYFICACH

 

 


zobacz więcej ogłoszeń

Godziny przyjęć interesantów

Spółdzielnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przyjmuje - spotyka się z interesantami po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

 

 

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nad Regą", ul. Jana Dąbskiego 48, 72-300 Gryfice Telefon: 91 384 35 08 Administracja: 91 384 28 28 Księgowość: 91 384 35 07
Telefon alarmowy w przypadku awarii lub zdarzeń losowych: 605 031 296 
Adres e-mail: spoldzielnia@smnadrega.pl
© Copyright 2017 © SM Nad Regą | wyczarował NetMag *