Parking przy ul. Akacjowej 5 - 7


Informacje ogólne

  • Korzystanie z parkingu będzie płatne - po podpisaniu umowy.
  • Są jeszcze wolne miejsca.
  • Otwarcie parkingu nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie przez PINB w Gryficach (w obecnej sytuacji nie jesteśmy w stanie przewidzieć kiedy to nastąpi).
  • W przypadku braku chętnych z zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie, udostępnimy odpłatnie miejsca parkingowe osobom z poza naszych zasobów.

 

 


zobacz więcej ogłoszeń

Godziny przyjęć interesantów

Spółdzielnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przyjmuje - spotyka się z interesantami po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

 

 

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nad Regą", ul. Jana Dąbskiego 48, 72-300 Gryfice Telefon: 91 384 35 08 Administracja: 91 384 28 28 Księgowość: 91 384 35 07
Telefon alarmowy w przypadku awarii lub zdarzeń losowych: 605 031 296 
Adres e-mail: spoldzielnia@smnadrega.pl
© Copyright 2017 © SM Nad Regą | wyczarował NetMag *