Wymiana wodomierzy w lokalach zasobów spółdzielni.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach ogłasza przetarg nieograniczony
na sukcesywną wymianę w latach 2021-2022   2.310 sztuk wodomierzy na wodomierze
z możliwością odczytu radiowego w lokalach zasobów spółdzielczych w Gryficach
i Trzebiatowie wraz ze sprzedażą i wdrożeniem systemu do odczytu radiowego.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 50 zł jest do nabycia osobiście
w Administracji Zasobem Mieszkaniowym Spółdzielni lub drogą elektroniczną, ewentualnie pocztą, po wpłaceniu ww. kwoty przelewem lub w kasie Zamawiającego.

 

Szczegółowych informacji udzielają p. Waldemar Nowak i Łukasz Dzikowski tel. 913842828 wew. 36 w godz. 800 - 1500. Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną tematem przetargu należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 23.12.2020r. do godz. 1045. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.12.2020r. godz. 1100 w siedzibie zamawiającego (świetlica). W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają ustalenia zawarte w SIWZ.

 


zobacz więcej ogłoszeń

Godziny przyjęć interesantów

Spółdzielnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przyjmuje - spotyka się z interesantami po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

 

 

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nad Regą", ul. Jana Dąbskiego 48, 72-300 Gryfice Telefon: 91 384 35 08 Administracja: 91 384 28 28 Księgowość: 91 384 35 07 Adres e-mail: spoldzielnia@smnadrega.pl
© Copyright 2017 © SM Nad Regą | wyczarował NetMag *