przetarg - malowanie klatek schodowych


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą” w Gryficach, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót malarskich kl. schodowych  budynków mieszkalnych ul. Wałowa 1 w Gryficach i Lipowej 25 w Trzebiatowie w Gryficach

                 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 20 zł. do nabycia osobiście w AZM Spółdzielni pok. Nr 2 lub drogą elektroniczną ew. pocztą po wpłaceniu ww. kwoty przelewem lub w kasie Zamawiającego.

Szczegółowych informacji udzielają P. Józef Budzicz i Bogdan Baranowski tel. 913842828 wew.36 do godz. 1500. Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną tematem przetargu należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 26.10.2018r. do godz. 1045. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.10.2018r. godz. 1100 w siedzibie zamawiającego (świetlica). W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają ustalenia zawarte w SIWZ.


zobacz więcej ogłoszeń

Godziny przyjęć interesantów

Spółdzielnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przyjmuje - spotyka się z interesantami po wcześniejszym uzgodnieniu.

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nad Regą", ul. Jana Dąbskiego 48, 72-300 Gryfice Telefon: 91 384 35 08 Administracja: 91 384 28 28 Księgowość: 91 384 35 07 Adres e-mail: spoldzielnia@smnadrega.pl
© Copyright 2017 © SM Nad Regą | wyczarował NetMag *