• 30
  KWI
  2024

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach ogłasza przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego położonego przy ulicy Niepodległości 60 w Gryficach.

  czytaj dalej
 • 30
  KWI
  2024

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA REMONT INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach ogłasza przetarg nieograniczony na remont (wymianę) przewodów instalacji wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Nadrzecznej 40 w Gryficach.

  czytaj dalej
 • 10
  KWI
  2024

  WYMIANA PODZIELNIKÓW W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI W TRZEBIATOWIE

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nad Regą" informuje, że w dniach od 22 do 26 kwietnia 2024 roku w lokalach mieszkalnych usytuowanych w zasobach Spółdzielni w Trzebiatowie zostanie dokonana wymiana podzielników kosztów centralnego ogrzewania.

  czytaj dalej
 • 27
  MAR
  2024

  KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU

  Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Regą" w Gryficach ogłasza konkurs na stanowisko:   ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU   Wymagania stawiane kandydatom: Wykształcenie wyższe o kierunku budowlanym; Minimum 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym; Podstawowa znajomość zagadnień techniczno-eksploatacyjnych w zasobach mieszkaniowych wraz ze związaną z tym infrastrukturą energetyczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, ciepłowniczą; Umiejętność kierowania zespołami ludzkimi, planowania, organizowania i zarządzania pracą personelu technicznego; Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji pod presją czasu w sytuacjach kryzysowych oraz prowadzenia negocjacji; Podstawowa znajomość prawa budowlanego, zasad kosztorysowania prac budowlanych, prawa pracy; Dyspozycyjność; Odporność na stres; Stan zdrowia umożliwiający zajmowanie stanowiska kierowniczego potwierdzony zaświadczeniem lekarskim; Niekaralność; Niepozostawanie w związku małżeńskim ani w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Rady Nadzorczej SM „Nad Regą" w Gryficach; Nieprowadzenie działalności konkurencyjnej wobec SM „Nad Regą" w Gryficach oraz rodzącej sytuację konfliktu interesów lub rezygnacja z dotychczasowej działalności kandydata.

  czytaj dalej
zobacz więcej ogłoszeń

Godziny przyjęć interesantów

Spółdzielnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przyjmuje - spotyka się z interesantami po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

 

 

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nad Regą", ul. Jana Dąbskiego 48, 72-300 Gryfice Telefon: 91 384 35 08 Administracja: 91 384 28 28 Księgowość: 91 384 35 07
Telefon alarmowy w przypadku awarii lub zdarzeń losowych: 605 031 296 
Adres e-mail: spoldzielnia@smnadrega.pl
© Copyright 2017 © SM Nad Regą | wyczarował NetMag *