Spółdzielnia


Spółdzielnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przyjmuje - spotyka się z interesantami  po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

Zarząd Spółdzielni

 • Zdzisław Furman - Prezes Zarządu 
 • Mirosław Kopij - Z-ca Prezesa 
 • Małgorzata Korczyńska - Członek Zarządu


Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej wybranej przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniach 26-27 kwietnia 2 017 roku,  i ukonstytuowanej na I posiedzeniu w dniu 10 maja 2017 r.,  weszli niżej wymienieni Członkowie Spółdzielni:

 • Bakalarski Lech    -  Członek Komisji Rewizyjnej
 • Daraszkiewicz Władysław     -  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Gawlik Jadwiga     -  Członek Komisji GZM
 • Handor Magdalena     -  Członek Komisji GZM
 • Krurtaszewski Kazimierz     - Członek Komisji Rewizyjnej
 • Lachowicz Marek     -  Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Mączyński Leszek     -  Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Mentek Jan     -  Przewodniczący Komisji GZM
 • Tomasik Izabela      - Sekretarz Rady Nadzorczej

 

Skład Rad Nadzorczych poprzednich kadencji

Rada Nadzorcza działająca w okresie od   22 maja 2014 roku do 26  kwietnia 2017 roku :

 • Błysz Stanisław 
 • Domeradzki Damian 
 • Handor Jacek 
 • Handor Magdalena 
 • Hojczyk Ryszard 
 • Korczyńska Małgorzata 
 • Łebedyńska Władysława 
 • Makusz władysław 
 • Tomasik Henryk

Rada Nadzorcza działająca od 29 czerwca 2011 roku  do dnia 22 maja 2014 r 

 • Henryk Tomasik - Przewodniczący Rady Nadzorczej 
 • Damian Domeradzki - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
 • Władysława Łebedyńska - Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Jacek Handor - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
 • Lech Bakalarski - Członek Komisji Rewizyjnej 
 • Jan Mentek - Członek Komisji Rewizyjnej
 • Stanisław Błysz - Przewodniczący Komisji GZM 
 • Władysław Makusz - Członek Komisji GZM 
 • Kazimierz Krutaszewski - Członek Komisji GZM
 • Władysław Daraszkiewicz - Przewodniczący Komisji Statutowej 
 • Ryszard Hojczyk - Członek Komisji Statutowej 
 • Marek Lachowicz - Członek Komisji Statutowej

Rada Nadzorcza działająca od  21.06.2007r.  do  29.06.2011 r.

 • Leszek Mączyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej 
 • Ignacy Goryniak - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
 • Małgorzata Korczyńska - Sekretarz Rady Nadzorczej 
 • Andrzej karaś - Przewodniczący komisji Rewizyjnej 
 • Magdalena Handor - Członek Komisji Rewizyjnej 
 • Jan Mentek - Członek Komisji Rewizyjnej 
 • Zbigniew Rachubiński - Przewodniczący Komisji GZM 
 • Kazimierz Krutaszewski - Członek Komisji GZM 
 • Lech Bakalarski - Członek Komisji GZM 
 • Marek Lachowicz - Przewodniczący Komisji Statutowej 
 • Jadwiga Gawlik - Członek Komisji Statutowej 
 • Władysław Daraszkiewicz - Członek Komisji Statutowej

 

 

Godziny przyjęć interesantów

Spółdzielnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przyjmuje - spotyka się z interesantami po wcześniejszym uzgodnieniu.

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nad Regą", ul. Jana Dąbskiego 48, 72-300 Gryfice Telefon: 91 384 35 08 Administracja: 91 384 28 28 Księgowość: 91 384 35 07 Adres e-mail: spoldzielnia@smnadrega.pl
© Copyright 2017 © SM Nad Regą | wyczarował NetMag *