Spółdzielnia


 

Spółdzielnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przyjmuje - spotyka się z interesantami  po wcześniejszym uzgodnieniu.

W związku  z  zalecanymi  działaniami   profilaktycznymi zmniejszającymi  ryzyko  rozprzestrzeniania się  koronawirusa  i realnym zagrożeniem  pojawienia się nowych przypadków  zachorowań, prosimy o ograniczenie do minimum wszelkich spotkań w tym wizyt w Spółdzielni. Wszelkie sprawy dotyczące spółdzielni można zgłosić telefonicznie (91 384 28 28 - administracja, 91 384 3507 - księgowość, 91 384 35 08 - sekretariat) lub mailem ( e-mail: spoldzielnia@smnadrega.pl).

Telefon alarmowy w przypadku awarii lub zdarzeń losowych: 605 031 296

Prośba  ta ma  charakter profilaktyczny i  celem  jej  jest zminimalizowanie skutków ewentualnego  pojawienia się  wirusa.

Za  ewentualne niedogodności przepraszamy i  liczymy na Państwa zrozumienie.

                                                                                                 ZARZĄD     SPÓŁDZIELNI

 


Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA
_________________________________________

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., zwanego dalej RODO, informuję, że Administratorem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach 72-300 Gryfice ul. Jana Dąbskiego 48, która gromadzi i przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych w trybie art. 6 oraz art. 9.
Administrator może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.
Każda osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona w trybie art. 15 RODO  do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu.
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

 Klauzula informacyjna

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" z siedzibą w Gryficach przy ul. Jana Dąbskiego 48, 72-300 Gryfice, zwana dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą", ul. Jana Dąbskiego 48, 72-300 Gryfice lub telefonując pod numer: +48 91 384 35 08 adres e-mail: spoldzielnia@smnadrega.pl.

2. Inspektorem Ochrony Danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Regą"  jest Marcin Wowk. Możesz skontaktować się z IODO pod adresem mail: marcin.w@grupaformat.pl.

3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja i wykonanie umów , czynności w celu zawarcia umowy pomiędzy Tobą a Administratorem, lub czynności związane z przygotowaniem ofert związanych ze świadczeniem usług zarządczych, administrowanie nieruchomościami przez Administratora, obsługa korespondencji.

4. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją umowy lub zarządu nieruchomościami.

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania.

6. Administrator może przekazać Twoje dane następującym odbiorcom: kancelaria adwokacka Administrator przekaże Twoje dane następującym kategoriom odbiorców: organom ubezpieczeń społecznych, organom podatkowym, innym organom państwowym i organom samorządowym uprawnionym do pozyskania danych osobowych na podstawie szczególnych przepisów.

7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.

9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.Zarząd Spółdzielni

 • Waldemar Nowak - Prezes Zarządu 
 • Władysław Daraszkiewicz - Członek Zarządu
 • Małgorzata Korczyńska - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej wybranej przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniu 26 czerwca 2023 roku i ukonstytuowanej na pierwszym posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2023 roku weszli niżej wymienieni Członkowie Spółdzielni:

 

Władysława Łebedyńska - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Justyna Janiszewska - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Anna Kurowska - Sekretarz Rady Nadzorczej

Jan Lenard - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jacek Handor - Członek Komisji Rewizyjnej

Joanna Mączyńska - Członek Komisji Rewizyjnej

Paweł Rytwiński - Przewodniczący Komisji GZM

Patrycja Cwalina - Członek Komisji GZM

Władysław Makusz - Członek Komisji GZM

 

 

Skład Rad Nadzorczych poprzednich kadencji

         W skład Rady Nadzorczej wybranej przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniach 20-21 września 2020 roku, i ukonstytuowanej na  pierwszym posiedzeniu w dniu 16 września 2020 r.,  weszli niżej wymienieni Członkowie Spółdzielni:

Daraszkiewicz Władysław          - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Handor Jacek                             - Przewodniczący Komisji GZM

Janiszewska Justyna                 - Członek Komisji GZM

Krupowicz-Joszczyk Krystyna    - Członek Komisji Rewizyjnej 

Krutaszewski Kazimierz             - Członek Komisji Rewizyjnej

Lachowicz Marek                       -  Przewodniczący Rady Nadzorczej

Łebedyńska Władysława           -  Sekretarz Rady Nadzorczej

Makusz Władysław                    -  Członek Komisji GZM

Mączyński Leszek                     -  Zastępca Przewodniczącego Rady NadzorczejSkład Rad Nadzorczych poprzednich kadencji

W skład Rady Nadzorczej wybranej przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniach 26-27 kwietnia 2 017 roku,  i ukonstytuowanej na I posiedzeniu w dniu 10 maja 2017 r.,  weszli niżej wymienieni Członkowie Spółdzielni:

 • Bakalarski Lech    -  Członek Komisji Rewizyjnej
 • Daraszkiewicz Władysław     -  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Gawlik Jadwiga     -  Członek Komisji GZM
 • Handor Magdalena     -  Członek Komisji GZM
 • Krurtaszewski Kazimierz     - Członek Komisji Rewizyjnej
 • Lachowicz Marek     -  Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Mączyński Leszek     -  Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Mentek Jan     -  Przewodniczący Komisji GZM
 • Tomasik Izabela      - Sekretarz Rady Nadzorczej

 

Rada Nadzorcza działająca w okresie od   22 maja 2014 roku do 26  kwietnia 2017 roku :

 • Błysz Stanisław 
 • Domeradzki Damian 
 • Handor Jacek 
 • Handor Magdalena 
 • Hojczyk Ryszard 
 • Korczyńska Małgorzata 
 • Łebedyńska Władysława 
 • Makusz władysław 
 • Tomasik Henryk

Rada Nadzorcza działająca od 29 czerwca 2011 roku  do dnia 22 maja 2014 r 

 • Henryk Tomasik - Przewodniczący Rady Nadzorczej 
 • Damian Domeradzki - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
 • Władysława Łebedyńska - Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Jacek Handor - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
 • Lech Bakalarski - Członek Komisji Rewizyjnej 
 • Jan Mentek - Członek Komisji Rewizyjnej
 • Stanisław Błysz - Przewodniczący Komisji GZM 
 • Władysław Makusz - Członek Komisji GZM 
 • Kazimierz Krutaszewski - Członek Komisji GZM
 • Władysław Daraszkiewicz - Przewodniczący Komisji Statutowej 
 • Ryszard Hojczyk - Członek Komisji Statutowej 
 • Marek Lachowicz - Członek Komisji Statutowej

Rada Nadzorcza działająca od  21.06.2007r.  do  29.06.2011 r.

 • Leszek Mączyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej 
 • Ignacy Goryniak - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
 • Małgorzata Korczyńska - Sekretarz Rady Nadzorczej 
 • Andrzej karaś - Przewodniczący komisji Rewizyjnej 
 • Magdalena Handor - Członek Komisji Rewizyjnej 
 • Jan Mentek - Członek Komisji Rewizyjnej 
 • Zbigniew Rachubiński - Przewodniczący Komisji GZM 
 • Kazimierz Krutaszewski - Członek Komisji GZM 
 • Lech Bakalarski - Członek Komisji GZM 
 • Marek Lachowicz - Przewodniczący Komisji Statutowej 
 • Jadwiga Gawlik - Członek Komisji Statutowej 
 • Władysław Daraszkiewicz - Członek Komisji Statutowej

 

 

Godziny przyjęć interesantów

Spółdzielnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przyjmuje - spotyka się z interesantami po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

 

 

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nad Regą", ul. Jana Dąbskiego 48, 72-300 Gryfice Telefon: 91 384 35 08 Administracja: 91 384 28 28 Księgowość: 91 384 35 07
Telefon alarmowy w przypadku awarii lub zdarzeń losowych: 605 031 296 
Adres e-mail: spoldzielnia@smnadrega.pl
© Copyright 2017 © SM Nad Regą | wyczarował NetMag *