Ogłoszenia SM Nad Regą


 • 12
  CZE
  2024

  LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach wynajmie lokal użytkowy położony przy ulicy Niepodległości 60 w Gryficach.

  czytaj dalej
 • 20
  MAJ
  2024

  ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

    Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Regą" w Gryficach zawiadamia, że działając na podstawie art.

  czytaj dalej
 • 30
  KWI
  2024

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach ogłasza przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego położonego przy ulicy Niepodległości 60 w Gryficach.

  czytaj dalej
 • 30
  KWI
  2024

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA REMONT INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach ogłasza przetarg nieograniczony na remont (wymianę) przewodów instalacji wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Nadrzecznej 40 w Gryficach.

  czytaj dalej
 • 10
  KWI
  2024

  WYMIANA PODZIELNIKÓW W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI W TRZEBIATOWIE

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nad Regą" informuje, że w dniach od 22 do 26 kwietnia 2024 roku w lokalach mieszkalnych usytuowanych w zasobach Spółdzielni w Trzebiatowie zostanie dokonana wymiana podzielników kosztów centralnego ogrzewania.

  czytaj dalej
 • 27
  MAR
  2024

  KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU

  Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Regą" w Gryficach ogłasza konkurs na stanowisko:   ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU   Wymagania stawiane kandydatom: Wykształcenie wyższe o kierunku budowlanym; Minimum 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym; Podstawowa znajomość zagadnień techniczno-eksploatacyjnych w zasobach mieszkaniowych wraz ze związaną z tym infrastrukturą energetyczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, ciepłowniczą; Umiejętność kierowania zespołami ludzkimi, planowania, organizowania i zarządzania pracą personelu technicznego; Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji pod presją czasu w sytuacjach kryzysowych oraz prowadzenia negocjacji; Podstawowa znajomość prawa budowlanego, zasad kosztorysowania prac budowlanych, prawa pracy; Dyspozycyjność; Odporność na stres; Stan zdrowia umożliwiający zajmowanie stanowiska kierowniczego potwierdzony zaświadczeniem lekarskim; Niekaralność; Niepozostawanie w związku małżeńskim ani w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Rady Nadzorczej SM „Nad Regą" w Gryficach; Nieprowadzenie działalności konkurencyjnej wobec SM „Nad Regą" w Gryficach oraz rodzącej sytuację konfliktu interesów lub rezygnacja z dotychczasowej działalności kandydata.

  czytaj dalej
 • 25
  MAR
  2024

  OGŁOSZENIE O REKRUTACJI PRACOWNIKA

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach zatrudni pracownika na stanowisko: „Elektryk - Konserwator".

  czytaj dalej
 • 18
  MAR
  2024

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO

  Na podstawie Art.

  czytaj dalej
 • 15
  MAR
  2024

  INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW KORZYSTAJĄCYCH Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

  Szanowni Państwo Otrzymujemy od Państwa sygnały i zapytania o występujące różnice cen przy rozliczeniu opłat za ciepłą wodę użytkową.

  czytaj dalej
 • 05
  LUT
  2024

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU - OCIEPLENIE STROPÓW NAD PIWNICAMI, ul. JANA DĄBSKIEGO 44, GRYFICE

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach ogłasza przetarg nieograniczony na ocieplenie stropów nad piwnicami w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ulicy Jana Dąbskiego 44 w Gryficach.

  czytaj dalej
 • 03
  STY
  2024

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU - BUDOWA KOTŁOWNI, TRZEBIATÓW, ul. KOZIA 2

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach ogłasza przetarg nieograniczony na budowę kotłowni opalanej gazem ziemnym, zlokalizowanej przy ulicy Koziej 2 w Trzebiatowie.

  czytaj dalej
 • 17
  PAŹ
  2023

  OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU - MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH, ul. KOZIA 2 TRZEBIATÓW

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach ogłasza drugi przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ulicy Koziej 2 w Trzebiatowie.

  czytaj dalej
 • 17
  PAŹ
  2023

  OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU - MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH, ul. KOZIA 4 TRZEBIATÓW

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach ogłasza drugi przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ulicy Koziej 4 w Trzebiatowie.

  czytaj dalej
 • 21
  WRZ
  2023

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU - MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH, ul. KOZIA 2 TRZEBIATÓW

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach ogłasza przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ulicy Koziej 2 w Trzebiatowie.

  czytaj dalej
 • 21
  WRZ
  2023

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU - MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH, ul. KOZIA 4 TRZEBIATÓW

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach ogłasza przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ulicy Koziej 4 w Trzebiatowie.

  czytaj dalej
 • 20
  WRZ
  2023

  ZAPYTANIE OFERTOWE - WYMIANA PŁYTEK PRZED WEJŚCIAMI DO WIATROŁAPÓW

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac remontowych polegających na wymianie nawierzchni z płytek ceramicznych na płytki betonowe przed wejściami do wiatrołapów w budynkach przy ulicy Głębokiej 3 A-D, Krętej 4 A-B i Krętej 6 A-B w Trzebiatowie.

  czytaj dalej
 • 07
  WRZ
  2023

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU - OCIEPLENIE STROPÓW NAD PIWNICAMI, UL. BRZOZOWA 2 GRYFICE

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach ogłasza przetarg nieograniczony na ocieplenie stropów nad piwnicami w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ulicy Brzozowej 2 w Gryficach.

  czytaj dalej
 • 07
  WRZ
  2023

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU - OCIEPLENIE STROPÓW NAD PIWNICAMI, UL. BRZOZOWA 4 GRYFICE

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach ogłasza przetarg nieograniczony na ocieplenie stropów nad piwnicami w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ulicy Brzozowej 4 w Gryficach.

  czytaj dalej
 • 05
  WRZ
  2023

  ZAPYTANIE OFERTOWE - WYKONANIE IZOLACJI INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" zaprasza do złożenia oferty na wykonanie izolacji instalacji kolektorów słonecznych długości ok.

  czytaj dalej
 • 24
  LIP
  2023

  OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU - REMONT WIATROŁAPÓW, UL. JANA DĄBSKIEGO 38, GRYFICE

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach ogłasza przetarg nieograniczony na remont wiatrołapów klatek schodowych A, B, C, D w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ulicy Jana Dąbskiego 38 w Gryficach.

  czytaj dalej
 • 22
  CZE
  2023

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU - REMONT WIATROŁAPÓW, UL. JANA DĄBSKIEGO 38 GRYFICE

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach ogłasza przetarg nieograniczony na remont wiatrołapów klatek schodowych A, B, C, D w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ulicy Jana Dąbskiego 38 w Gryficach.

  czytaj dalej
 • 30
  MAJ
  2023

  INFORMACJA W ZAKRESIE PODWYŻSZONEJ OPŁATY ZA ŚMIECI

  SZANOWNI PAŃSTWO Zarząd Spółdzielni niniejszym powiadamia Państwa, że Burmistrz Gryfic wydał Decyzję nr 10/2023 określającą wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc marzec 2023 r.

  czytaj dalej
 • 08
  MAJ
  2023

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, ul. A. MICKIEWICZA 15 w TRZEBIATOWIE

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach zaprasza do składania ofert na wykonanie projektu architektonicznego dotyczącego przebudowy przeszklenia galerii zewnętrznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul.

  czytaj dalej
 • 08
  MAJ
  2023

  ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

    Gryfice, dnia 8 maja 2023 r.

  czytaj dalej
 • 11
  KWI
  2023

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU - BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ, TRZEBIATÓW ul. T. KOŚCIUSZKI 11

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach ogłasza przetarg nieograniczony na budowę kotłowni opalanej gazem ziemnym, zlokalizowanej przy ulicy T.

  czytaj dalej
 • 10
  MAR
  2023

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Klonowej 4 w Gryficach zaprasza do składania ofert na: naprawę części pokrycia dachowego nad lokalami użytkowymi, naprawę izolacji fundamentu ściany szczytowej, malowanie 3 klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ulicy Klonowej 4 w Gryficach.

  czytaj dalej
 • 26
  STY
  2023

  OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ZASTĘPCY PREZESA

    Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Regą" w Gryficach ogłasza konkurs na stanowisko:   ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU   Wymagania stawiane kandydatom: Wykształcenie wyższe o kierunku budowlanym; Minimum 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym; Podstawowa znajomość zagadnień techniczno-eksploatacyjnych w zasobach mieszkaniowych wraz ze związaną z tym infrastrukturą; Umiejętność kierowania zespołami ludzkimi, planowania, organizowania i zarządzania pracą personelu technicznego; Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji pod presją czasu w sytuacjach kryzysowych oraz prowadzenia negocjacji; Podstawowa znajomość prawa budowlanego, zasad kosztorysowania prac budowlanych, prawa pracy; Dyspozycyjność; Odporność na stres; Stan zdrowia umożliwiający zajmowanie stanowiska kierowniczego potwierdzony zaświadczeniem lekarskim; Niekaralność; Niepozostawanie w związku małżeńskim ani w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Rady Nadzorczej SM „Nad Regą" w Gryficach; Nieprowadzenie działalności konkurencyjnej wobec SM „Nad Regą" w Gryficach oraz rodzącej sytuację konfliktu interesów lub rezygnacja z dotychczasowej działalności kandydata.

  czytaj dalej
 • 06
  PAŹ
  2022

  LOKALE DO WYNAJĘCIA

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach oferuje do wynajęcia:1.

  czytaj dalej
 • 22
  WRZ
  2022

  OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU

    Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Regą" w Gryficach ogłasza konkurs na stanowisko:   ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU   Wymagania stawiane kandydatom: Wykształcenie wyższe o kierunku budowlanym; Minimum 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym; Podstawowa znajomość zagadnień techniczno-eksploatacyjnych w zasobach mieszkaniowych wraz ze związaną z tym infrastrukturą; Umiejętność kierowania zespołami ludzkimi, planowania, organizowania i zarządzania pracą personelu technicznego; Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji pod presją czasu w sytuacjach kryzysowych oraz prowadzenia negocjacji; Podstawowa znajomość prawa budowlanego, zasad kosztorysowania prac budowlanych, prawa pracy; Dyspozycyjność; Odporność na stres; Stan zdrowia umożliwiający zajmowanie stanowiska kierowniczego potwierdzony zaświadczeniem lekarskim; Niekaralność; Niepozostawanie w związku małżeńskim ani w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Rady Nadzorczej SM „Nad Regą" w Gryficach; Nieprowadzenie działalności konkurencyjnej wobec SM „Nad Regą" w Gryficach oraz rodzącej sytuację konfliktu interesów lub rezygnacja z dotychczasowej działalności kandydata.

  czytaj dalej
 • 12
  LIP
  2022

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU - REMONT WIATROŁAPÓW GRYFICE JANA DĄBSKIEGO 38

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach ogłasza trzeci przetarg nieograniczony na remont wiatrołapów klatek schodowych A, B, C, D w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ulicy Jana Dąbskiego 38 w Gryficach.

  czytaj dalej
 • 12
  LIP
  2022

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU - REMONT WIATROŁAPÓW GRYFICE JANA DĄBSKIEGO 40

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach ogłasza trzeci przetarg nieograniczony na remont wiatrołapów klatek schodowych A, B, C, D w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ulicy Jana Dąbskiego 40 w Gryficach.

  czytaj dalej
 • 27
  CZE
  2022

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU - UŁOŻENIE PŁYTEK NA SCHODACH I PODESTACH GRYFICE JANA DĄBSKIEGO 9

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach ogłasza przetarg nieograniczony na remont schodów i podestów przy wejściach do lokali użytkowych oraz wejściach do klatek schodowych w budynku mieszkalnym położonym przy ulicy Jana Dąbskiego 9 w Gryficach.

  czytaj dalej
 • 20
  CZE
  2022

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU - REMONT WIATROŁAPÓW GRYFICE JANA DĄBSKIEGO 38

    Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach ogłasza przetarg nieograniczony na remont wiatrołapów klatek schodowych A, B, C, D w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ulicy Jana Dąbskiego 38 w Gryficach.

  czytaj dalej
 • 20
  CZE
  2022

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU - REMONT WIATROŁAPÓW GRYFICE JANA DĄBSKIEGO 40

    Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach ogłasza przetarg nieograniczony na remont wiatrołapów klatek schodowych A, B, C, D w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ulicy Jana Dąbskiego 40 w Gryficach.

  czytaj dalej
 • 06
  CZE
  2022

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU - UŁOŻENIE PŁYTEK NA SCHODACH I PODESTACH

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach ogłasza przetarg nieograniczony na remont schodów i podestów przy wejściach do lokali użytkowych oraz wejściach do klatek schodowych w budynku mieszkalnym położonym przy ulicy Jana Dąbskiego 9 w Gryficach.

  czytaj dalej
 • 26
  MAJ
  2022

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU REMONT WIATROŁAPÓW

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach ogłasza przetarg nieograniczony na remont wiatrołapów klatek schodowych A, B, C, D w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ulicy Jana Dąbskiego 38 w Gryficach.

  czytaj dalej
 • 23
  MAJ
  2022

  ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Regą" w Gryficach zawiadamia, że działając na podstawie art.

  czytaj dalej
 • 16
  MAJ
  2022

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Klonowej 4 w Gryficach zaprasza do składania ofert na naprawę części pokrycia dachowego nad lokalami użytkowymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ulicy Klonowej 4 w Gryficach.

  czytaj dalej
 • 04
  MAJ
  2022

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach ogłasza przetarg nieograniczony na remont schodów i podestów przy wejściach do lokali użytkowych oraz wejściach do klatek schodowych w budynku mieszkalnym położonym przy ulicy Jana Dąbskiego 9 w Gryficach.

  czytaj dalej
 • 21
  KWI
  2022

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Klonowej 4 w Gryficach ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zaizolowania fragmentu fundamentu i ściany piwnic w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ulicy Klonowej 4 w Gryficach.

  czytaj dalej
 • 16
  MAR
  2022

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

    Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach ogłasza przetarg ofertowy na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ulicy Niepodległości 60 w Gryficach.

  czytaj dalej
 • 28
  LUT
  2022

  OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ZASTĘPCĘ PREZESA ZARZĄDU

    Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Regą" w Gryficach ogłasza konkurs na stanowisko:   CZŁONKA ZARZĄDU - ZASTĘPCĘ PREZESA ZARZĄDU   Wymagania stawiane kandydatom: ü  Wykształcenie średnie, wyższe techniczne; ü  Posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub instalacji sanitarnych; ü  Minimum 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku kierowniczym; ü  Podstawowa znajomość zagadnień techniczno-eksploatacyjnych w zasobach mieszkaniowych wraz z związaną z tym infrastrukturą; ü  Umiejętność kierowania zespołami ludzkimi, planowania, organizowania i zarządzania pracą personelu technicznego; ü  Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji pod presją czasu w sytuacjach kryzysowych oraz prowadzenia negocjacji; ü  Podstawowa znajomość prawa budowlanego, prawa pracy; ü  Dyspozycyjność; ü  Niekaralność; ü  Niepozostawanie w związku małżeńskim ani w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Rady Nadzorczej SM „Nad Regą" w Gryficach; ü  Nieprowadzenie działalności konkurencyjnej wobec SM „Nad Regą" w Gryficach oraz rodzącej sytuację konfliktu interesów lub rezygnacja z dotychczasowej działalności kandydata.

  czytaj dalej
 • 13
  STY
  2022

  Konkurs na Zastępcę Prezesa

    OGŁOSZENIE O KONKURSIE Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Regą" w Gryficach ogłasza konkurs na stanowisko: CZŁONKA ZARZĄDU - ZASTĘPCĘ PREZESA ZARZĄDU  Wymagania stawiane kandydatom: ü  Wykształcenie średnie, wyższe techniczne; ü  Posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub instalacji sanitarnych; ü  Minimum 10-letni staż pracy, w tym co najmniej 5 lat na stanowisku kierowniczym; ü  Podstawowa znajomość zagadnień techniczno-eksploatacyjnych w zasobach spółdzielni mieszkaniowych wraz z związaną z tym infrastrukturą; ü  Umiejętność kierowania zespołami ludzkimi, planowania, organizowania i zarządzania pracą personelu technicznego w spółdzielni mieszkaniowej; ü  Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji pod presją czasu w sytuacjach kryzysowych oraz prowadzenia negocjacji; ü  Podstawowa znajomość prawa budowlanego, prawa pracy; ü  Dyspozycyjność; ü  Niekaralność; ü  Niepozostawanie w związku małżeńskim ani w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Rady Nadzorczej SM „Nad Regą" w Gryficach; ü  Nieprowadzenie działalności konkurencyjnej wobec SM „Nad Regą" w Gryficach oraz rodzącej sytuację konfliktu interesów lub rezygnacja z dotychczasowej działalności kandydata.

  czytaj dalej
 • 15
  GRU
  2021

  Przetarg na przebudowę instalacji gazowej

    Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę instalacji gazowej rozdzielczej w piwnicy wraz z przeniesieniem pionów gazowych z lokali mieszkalnych na klatki schodowe A, B, C w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Lipowej 25 w Trzebiatowie.

  czytaj dalej
 • 15
  GRU
  2021

  Zatrudnimy Pracownika

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach zatrudni pracownika na stanowisku Konserwatora.

  czytaj dalej
 • 27
  WRZ
  2021

  przetarg - licytacja: Sprzedaż ciągnika i przyczepy

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach ogłasza przetarg nieograniczony w formie licytacji na sprzedaż następujących środków trwałych: 1/.

  czytaj dalej
 • 23
  WRZ
  2021

  Konkurs na stanowisko Prezesa Zarzadu Spółdzielni

    Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Regą" w Gryficach ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Spółdzielni na następujących zasadach:   1.

  czytaj dalej
 • 17
  SIE
  2021

  Przetarg - licytacja: Sprzedaż ciągnika i przyczepy

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach ogłasza przetarg nieograniczony w formie licytacji na sprzedaż następujących środków trwałych: 1/.

  czytaj dalej
 • 09
  SIE
  2021

  Przetarg na ocieplenie stropów nad piwnicami

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach ogłasza przetarg nieograniczony na ocieplenie stropów nad piwnicami w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ulicy Jana Dąbskiego 36 w Gryficach.

  czytaj dalej
 • 28
  CZE
  2021

  Przetarg na malowanie klatek schodowych.

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach ogłasza przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ulicy Akacjowej 7 w Gryficach.

  czytaj dalej
 • 24
  CZE
  2021

  Walne zgromadzenie w 2021 roku

                                                                                        Z A W I A D O M I E N I E Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Regą" w Gryficach zawiadamia, że działając na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r.

  czytaj dalej
 • 23
  CZE
  2021

  Lokal użytkowy do wynajęcia

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nad Regą" w Gryficach wynajmie od dnia 01.

  czytaj dalej
 • 22
  CZE
  2021

  Trzeci przetarg - licytacja: sprzedaż ciagnika i przyczepy

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach ogłasza przetarg nieograniczony w formie licytacji na sprzedaż następujących środków trwałych: 1/.

  czytaj dalej
 • 10
  CZE
  2021

  Przetarg na remont pokrycia dochowego

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach ogłasza przetarg nieograniczony na remont pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ulicy Akacjowej 13 w Gryficach.

  czytaj dalej
 • 31
  MAJ
  2021

  Drugi przetarg - licytacja: sprzedaż ciągnika i przyczepy

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach ogłasza przetarg nieograniczony w formie licytacji na sprzedaż następujących środków trwałych: 1/.

  czytaj dalej
 • 14
  KWI
  2021

  Przetarg - licytacja: sprzedaż ciagnika i przyczepy

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach ogłasza przetarg nieograniczony w formie licytacji na sprzedaż następujących środków trwałych: 1/.

  czytaj dalej
 • 30
  MAR
  2021

  Przetarg na przebudowę instalacji gazowej rozdzielczej w budynku Lipowa 25 kl. D i E

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę instalacji gazowej rozdzielczej w piwnicy wraz z przeniesieniem pionów gazowych z lokali mieszkalnych na klatki schodowe D i E w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Lipowej 25 w Trzebiatowie.

  czytaj dalej
 • 30
  MAR
  2021

  Przetarg na remont wiatrołapów klatek schodowych w budynku Jana Dąbskiego 34.

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach ogłasza przetarg nieograniczony na remont wiatrołapów klatek schodowych A, B, C, D w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ulicy Jana Dąbskiego 34 w Gryficach.

  czytaj dalej
 • 16
  MAR
  2021

  II przetarg na zbycie mieszkania

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach ogłasza II przetarg nieograniczony w formie licytacji na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Brzozowej 1A/2 w Gryficach.

  czytaj dalej
 • 16
  MAR
  2021

  Ankieta w sprawie internetowej obsługi klienta

  Informuję, że w ankiecie udział wzięło 531 mieszkańców, przy czym za wprowadzeniem internetowej obsługi klienta głosowało 163 mieszkańców, a przeciw wprowadzeniu głosowało  368 mieszkańców.

  czytaj dalej
 • 16
  LUT
  2021

  Przetarg na remont wiatrołapów budynku Jana Dąbskiego 46

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach ogłasza przetarg nieograniczony na remont wiatrołapów klatek schodowych A, B, C, D w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ulicy Jana Dąbskiego 46 w Gryficach.

  czytaj dalej
 • 05
  LUT
  2021

  Przetarg na zbycie mieszkania - adres 72-300 Gryfice ul. Brzozowa 1/A/2.

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach ogłasza przetarg nieograniczony w formie licytacji na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Brzozowej 1A/2 w Gryficach.

  czytaj dalej
 • 25
  STY
  2021

  Przetarg na remont poziomów instalacji kanalizacyjnej w budynku Pietruszkowa 1 w Trzebiatowie.

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach ogłasza przetarg nieograniczony na remont poziomów instalacji kanalizacyjnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ulicy Pietruszkowej 1 w Trzebiatowie.

  czytaj dalej
 • 13
  STY
  2021

  Mieszkanie do dyspozycji Członków Oczekujących

          Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach stawia lokal mieszkalny Brzozowa 1/A/2  do dyspozycji członków Spółdzielni, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przenie-sienie odrębnej własności lokalu.

  czytaj dalej
 • 30
  LIS
  2020

  Wymiana wodomierzy w lokalach zasobów spółdzielni.

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywną wymianę w latach 2021-2022   2.

  czytaj dalej
 • 31
  SIE
  2020

  Naprawa wymiana pokrycia dachu nad witrynami w budynku Klonowa 4

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nad Regą" w Gryficach występując jako zarządca nieruchomości budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Klonowa 4, poszukuje wykonawcy, któremu zleci dokonanie naprawy - wymiany pokrycia dachu nad witrynami, wraz z uszczelnieniem przy połączeniu dachu z balkonami.

  czytaj dalej
 • 03
  SIE
  2020

  Przetarg na wynajem lokalu użytkowego w budynku Nadrzeczna 3.

    Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach ogłasza przetarg nieograniczony w formie zbierania ofert na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 41,63 m2, zlokalizowanego w budynku przy ulicy Nadrzecznej 3 w Gryficach.

  czytaj dalej
 • 20
  LIP
  2020

  Walne Zgromadzenie Spółdzielni w 2020 roku

  Z A W I  A D O M I E N I E              Zarząd  Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Regą" w Gryficach  zawiadamia,  że działając na podstawie         ustawy z dnia 16 września 1982 r.

  czytaj dalej
 • 09
  CZE
  2020

  Remont instalacji kanalizacyjnej budynku mieszkalnego.

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach ogłasza przetarg nieograniczony na remont poziomów instalacji kanalizacyjnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ulicy Mickiewicza 15 w Trzebiatowie.

  czytaj dalej
 • 18
  MAJ
  2020

  Remont pokrycia dachowego budynku Brzozowa 2 - drugi przetarg nieograniczony

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach ogłasza drugi przetarg nieograniczony na remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ulicy Brzozowej 2 w Gryficach.

  czytaj dalej
 • 03
  KWI
  2020

  Parking przy ul. Akacjowej 5 - 7

  Informacje ogólne Korzystanie z parkingu będzie płatne - po podpisaniu umowy.

  czytaj dalej
 • 31
  MAR
  2020

  Przetarg - Remont pokrycia dachowego

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach ogłasza przetarg nieograniczony na remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ulicy Nadrzecznej 3 w Gryficach.

  czytaj dalej
 • 12
  MAR
  2020

  Zatrudnimy pracownika

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach zatrudni pracownika na stanowisku Konserwatora.

  czytaj dalej
 • 11
  MAR
  2020

  Ogłoszenie przetargu - remont pokrycia dachowego

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach ogłasza przetarg nieograniczony na remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ulicy Brzozowej 2 w Gryficach.

  czytaj dalej
 • 07
  STY
  2020

  Przetarg - budowa kotłowni

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach ogłasza przetarg nieograniczony na budowę kotłowni kontenerowej opalanej gazem ziemnym, zlokalizowanej przy ulicy II Pułku Ułanów 30 w Trzebiatowie.

  czytaj dalej
 • 24
  WRZ
  2019

  Przetarg - budowa parkingu

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach ogłasza przetarg nieograniczony na budowę parkingu na 33 miejsca postojowe, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych wraz ze zjazdem na drogę publiczną oraz likwidacją istniejącego placu zabaw przy ul.

  czytaj dalej
 • 24
  WRZ
  2019

  Przetarg - ocieplenie stropów nad piwnicami

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót ocieplenia stropów nad piwnicami z wełny mineralnej budynków mieszkalnych przy ul.

  czytaj dalej
 • 16
  SIE
  2019

  I przetarg na zbycie mieszkania

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony w formie licytacji na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 o powierzchni  użytkowej 56,24 m2, usytuowanego w budynku wielorodzinnym przy ulicy Jana Dąbskiego 34D w Gryficach.

  czytaj dalej
 • 12
  SIE
  2019

  Przetarg - malowanie klatek schodowych

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót malarskich kl.

  czytaj dalej
 • 02
  MAJ
  2019

  Zawiadomienie - Walne Zgromadzenie Spółdzielni w 2019 r.

                                                   Z A W I  A D O M I E N I E              Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Regą" w Gryficach zawiadamia, że działając na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r.

  czytaj dalej
 • 17
  KWI
  2019

  Przetarg na remont chodników

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą” w Gryficach, ogłasza przetarg nieograniczony na remont chodników przy ul.

  czytaj dalej
 • 02
  KWI
  2019

  Przetarg na remont wiatrołapów

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach, ogłasza przetarg nieograniczony na remont wiatrołapów klatek schodowych A,B,C,D,E,F budynku przy ul.

  czytaj dalej
 • 27
  MAR
  2019

  Przetarg na docieplenie ścian szczytowych budynków mieszkalnych

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie docieplenia ścian szczytowych budynków przy ul.

  czytaj dalej
 • 15
  PAŹ
  2018

  przetarg - malowanie klatek schodowych

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą” w Gryficach, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót malarskich kl.

  czytaj dalej
 • 15
  PAŹ
  2018

  Przetarg - ocieplenie stropów nad piwnicami

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą” w Gryficach, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie ocieplenia wełną mineralną stropów nad piwnicami budynków mieszkalnych ul.

  czytaj dalej
 • 18
  KWI
  2018

  Walne Zgromadzenie Spółdzielni w 2018 roku

                                                       Z A W I  A D O M I E N I E           Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Regą” w Gryficach zawiadamia, że działając na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r.

  czytaj dalej
 • 06
  KWI
  2018

  Przetarg na remont chodników

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą” w Gryficach, ogłasza przetarg nieograniczony na remont chodników przy budynkach Fabryczna 4, Jana Dąbskiego 20A i 20B w Gryficach Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 20 zł.

  czytaj dalej
 • 26
  CZE
  2017

  remont dachu nad witrynami sklepowymi

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą” w Gryficach, ogłasza przetarg nieograniczony na remont dachu nad witrynami lokali użytkowych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Klonowa 4 w Gryficach Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 20 zł.

  czytaj dalej
 • 01
  MAR
  2017

  Likwidacja przecieków - wymiana posadzek na balkonach

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą” w Gryficach zleci pilną naprawę posadzek balkonów i połaci dachowej nad witrynami lokali użytkowych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Klonowa 4 w Gryficach.

  czytaj dalej
 • 21
  KWI
  2010

  Zagospodarowanie pomieszczeń po byłych kotłowniach

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nad Regą" w Gryficach dysponuje pomieszczeniami po byłych kotłowniach.

  czytaj dalej
 • 21
  KWI
  2010

  Poszukujemy zastępczych lokali mieszkalnych

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nad Regą" w Gryficach zakupi zabudowane nieruchomości, w tym lokale mieszkalne (do remontu), położone na terenie Gmin Gryfice i Trzebiatów, które będzie można zaadaptować na zastępcze lokale mieszkalne.

  czytaj dalej

Godziny przyjęć interesantów

Spółdzielnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przyjmuje - spotyka się z interesantami po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

 

 

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nad Regą", ul. Jana Dąbskiego 48, 72-300 Gryfice Telefon: 91 384 35 08 Administracja: 91 384 28 28 Księgowość: 91 384 35 07
Telefon alarmowy w przypadku awarii lub zdarzeń losowych: 605 031 296 
Adres e-mail: spoldzielnia@smnadrega.pl
© Copyright 2017 © SM Nad Regą | wyczarował NetMag *