Dokumenty do pobrania


 • 25
  MAR
  2024

  OŚWIADCZENIA RODO W SPRAWIE REKRUTACJI DO PRACY W SM "NAD REGĄ"

  Dokument do pobrania

  Pobierz dokument
 • 25
  MAR
  2024

  RODO - klauzula informacyjna dla celów rekrutacji

  Dokument do pobrania

  Pobierz dokument
 • 19
  GRU
  2023

  REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

  Regulamin przyjęty Uchwałą nr 16/2023 przez Radę Nadzorczą w dniu 18 grudnia 2023 roku.

  Pobierz dokument
 • 05
  WRZ
  2023

  STATUT 2023

  Statut Spółdzielni Uchwalony w dniach 15-16 maja 2018 roku Uchwałą Nr  9/2018  Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Regą" w Gryficach. W tekście jednolitym Statutu uwzględniono zmiany wprowadzone: Uchwałą nr 9/2020 Walnego Zgromadzenia SM „Nad Regą" w Gryficach w dniach 20 - 21 sierpnia 2020 roku, Uchwałą nr 9/2021 Walnego Zgromadzenia SM „Nad Regą" w Gryficach w dniu 16 lipca 2021 roku, Uchwałą nr 9/2022 Walnego Zgromadzenia SM „Nad Regą" w Gryficach w dniu 20 czerwca 2022 roku oraz Uchwałą nr 10/2023 Walnego Zgromadzenia w dniu 26 czerwca 2023 roku.

  Pobierz dokument
 • 08
  MAR
  2023

  REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

  Pobierz dokument
 • 03
  MAR
  2023

  REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI

  Pobierz dokument
 • 25
  LIS
  2022

  REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNYCH

  Przyjęty Uchwałą nr 14/2022 przez Radę Nadzorczą w dniu 23 listopada 2022 roku.

  Pobierz dokument
 • 25
  LIS
  2022

  REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW C.O. i C.W.U.

  Przyjęty Uchwałą nr 15/2022 przez Radę Nadzorczą w dniu 23 listopada 2022 roku.

  Pobierz dokument
 • 25
  LIS
  2022

  REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY WODY I ODPROWADZANIA SCIEKÓW

  Przyjęty Uchwałą nr 16/2022 przez Radę Nadzorczą w dniu 23 listopada 2022 roku.

  Pobierz dokument
 • 04
  PAŹ
  2022

  STATUT 2022

  Uchwalony w dniach 15-16 maja 2018 roku Uchwałą Nr  9/2018  Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Regą" w Gryficach. W tekście jednolitym Statutu uwzględniono zmiany wprowadzone: Uchwałą nr 9/2020 Walnego Zgromadzenia SM „Nad Regą" w Gryficach w dniach 20 - 21 sierpnia 2020 roku, Uchwałą nr 9/2021 Walnego Zgromadzenia SM „Nad Regą" w Gryficach w dniu 16 lipca 2021 roku oraz Uchwałą nr 9/2022 Walnego Zgromadzenia SM „Nad Regą” w Gryficach w dniu 20 czerwca 2022 roku.

  Pobierz dokument
 • 21
  LIP
  2022

  Regulamin Funduszu Remontowego

  Przyjęty Uchwałą nr 6/2022 przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej "Nad Regą" w dniu 20 lipca 2022 roku.

  Pobierz dokument
 • 17
  WRZ
  2021

  Statut

  Uchwalony w dniach 15-16 maja 2018 r. Uchwałą Nr  9/2018  Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Regą" w Gryficach. W tekście jednolitym Statutu uwzględniono zmiany wprowadzone Uchwałą nr 9/2020 Walnego Zgromadzenia SM „Nad Regą" w Gryficach w dniach 20 - 21 sierpnia 2020 roku oraz Uchwałą nr 9/2021 Walnego Zgromadzenia SM „Nad Regą" w Gryficach w dniu 16 lipca 2021 roku.

   

  Pobierz dokument
 • 17
  LIS
  2020

  Statut

  Uchwalony w dniach 15-16 maja 2018 roku Uchwałą nr 9/2018 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Nad Regą" w Gryficach. Tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone Uchwałą nr 9/2020 Walnego Zgromadzenia SM "Nad Regą" w Gryficach w dniach 20-21 sierpnia 2020 roku.

  Pobierz dokument
 • 03
  LIS
  2020

  Regulamin Komisji GZM Rady Nadzorczej

  Regulamin Komisji GZM Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Nad Regą" w Gryficach zatwierdzony został na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 29 października 2020 roku Uchwała nr 3/2020.

  Pobierz dokument
 • 03
  LIS
  2020

  Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

  Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Nad Regą" w Gryficach zatwierdzony został na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 29 października 2020 roku Uchwała nr 2/2020.

  Pobierz dokument
 • 03
  LIS
  2020

  Regulamin postępowania przetargowego

  Regulamin postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej "Nad Regą" w Gryficach zatwierdzony został na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 29 października 2020 roku Uchwała nr 4/2020.

  Pobierz dokument
 • 03
  LIS
  2020

  Regulamin wynajmowania lokali

  Regulamin wynajmowania lokali użytkowych, terenów i powierzchni reklamowych Spółdzielni Mieszkaniowej "Nad Regą" w Gryficach zatwierdzony został na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 29 października 2020 roku Uchwała nr 5/2020.

  Pobierz dokument
 • 17
  WRZ
  2020

  Regulamin Rady Nadzorczej

  Uchwalony na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Nad Regą" w Gryficach w dniu 23-25. 06.209 roku Uchwała Nr 13/2009.

  Zmiany:

  • Uchwała Walnego Zgromadzenia Nr 9/2014.
  • Uchwała Walnego Zgromadzenia Nr 9/2017.

  Pobierz dokument
 • 17
  WRZ
  2020

  Regulamin Zarządu

  Regulamin Zarządu uchwalony został przez Radę Nadzorczą Spółdzielni
  Mieszkaniowej „Nad Regą" w Gryficach Uchwała nr 4/III/2005 z dnia
  17.02.2005 r.
  W tekście jednolitym Regulaminu Zarządu uwzględniono zmiany wprowadzone
  uchwałami:

  • Uchwała nr 2/2008 z dnia 31.01.2008 r. Rady Nadzorczej SM „Nad Regą"

  w Gryficach.

  • Uchwała nr 8/2013 z dnia 25.09.2013 r. Rady Nadzorczej SM „Nad Regą"

  w Gryficach.

  Pobierz dokument
 • 14
  LUT
  2019

  Statut

  Uchwalony w dniach 15-16 maja 2018 roku Uchwałą nr 9/2018 Walneggo Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Nad Regą" w Gryficach

  Pobierz dokument
 • 06
  PAŹ
  2014

  Regulamin porządku domowego

  Pełna nazwa: Regulamin porządku domowego, zasad współżycia mieszkańców i używania lokali w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej "Nad Regą" w Gryficach

  Pobierz dokument
 • 06
  PAŹ
  2014

  Regulamin w sprawie określenia obowiązków

  Pełna nazwa: Regulamin w sprawie określenia obowiązków Spółdzielni i jej Członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale.

  Pobierz dokument
 • 11
  STY
  2013

  Regulamin Zasad Rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

  Tekst jednolity – stan prawny na dzień 16.12.2020 r.

  Regulamin uchwalony w dniu 29.04.2005 roku - Uchwała Rady Nadzorczej
  nr 13/III/2005
  Tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałami:

  • Uchwała nr 9/2007 z dnia 2007.11.25.
  • Uchwała nr 1/2008 z dnia 2008.01.31.
  • Uchwała nr 11/2009 z dnia 2009.09.17,
  • Uchwała nr 13/2009 z dnia 2009.10.29,
  • Uchwała nr 13/2010 z dnia 2010.10.21.
  • Uchwała nr 63/2011 z dnia 2011.08.25.
  • Uchwała nr 3 /2012 z dnia 2012.02.29.
  • Uchwała nr 19 /2012 z dnia 2012.11.21.
  • Uchwała nr 2 /2013 z dnia 2013.02.27.
  • Uchwała nr 22 /2013 z dnia 2013.11.28.
  • Uchwała nr 27 /2014 z dnia 2014.11.26.
  • Uchwała nr 9 /2015 z dnia 2015.09.23.
  • Uchwała nr 3 /2016 z dnia 30.03.2016 r.
  • Uchwała nr 8 /2016 z dnia 28.09.2016 r.
  • Uchwałą ne 16/2020 z dnia 16.12.2020 r.

   

   

   

   

  Pobierz dokument

Godziny przyjęć interesantów

Spółdzielnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przyjmuje - spotyka się z interesantami po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

 

 

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nad Regą", ul. Jana Dąbskiego 48, 72-300 Gryfice Telefon: 91 384 35 08 Administracja: 91 384 28 28 Księgowość: 91 384 35 07
Telefon alarmowy w przypadku awarii lub zdarzeń losowych: 605 031 296 
Adres e-mail: spoldzielnia@smnadrega.pl
© Copyright 2017 © SM Nad Regą | wyczarował NetMag *