Przetarg - malowanie klatek schodowych


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót malarskich kl. schodowych budynków mieszkalnych ul. Brzozowa 4 i  Niepodległości 60 w  Gryficach.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 20 zł. do nabycia osobiście w AZM Spółdzielni pok. Nr 2 lub drogą elektroniczną ew. pocztą po wpłaceniu ww. kwoty przelewem lub w kasie Zamawiającego. Szczegółowych informacji udzielają P. Waldemar Nowak i Łukasz Dzikowski tel. 913842828 wew.36 do godz. 1500. Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną tematem przetargu należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 02.09.2019r. do godz. 1045. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.09.2019r. godz. 1100 w siedzibie zamawiającego (świetlica). W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają ustalenia zawarte w SIWZ.

 

 


zobacz więcej ogłoszeń

Godziny przyjęć interesantów

Spółdzielnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przyjmuje - spotyka się z interesantami po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

 

 

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nad Regą", ul. Jana Dąbskiego 48, 72-300 Gryfice Telefon: 91 384 35 08 Administracja: 91 384 28 28 Księgowość: 91 384 35 07
Telefon alarmowy w przypadku awarii lub zdarzeń losowych: 605 031 296 
Adres e-mail: spoldzielnia@smnadrega.pl
© Copyright 2017 © SM Nad Regą | wyczarował NetMag *