Przetarg na zbycie mieszkania - adres 72-300 Gryfice ul. Brzozowa 1/A/2.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach ogłasza przetarg nieograniczony
w formie licytacji na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Brzozowej 1A/2 w Gryficach.

         Lokal o powierzchni użytkowej 45,76 m2 położony jest na parterze budynku i składa się
z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc oraz pomieszczenia przynależnego - piwnicy o powierzchni 3,12 m2. Z nieruchomością lokalową związany będzie udział do 142/10.000 części w nieruchomości wspólnej, na którą składają się prawa własności: działki gruntowej oznaczonej numerem 275/2 o powierzchni 0,2564 ha oraz części wspólnych budynku mieszkalnego, dla których urządzona jest księga wieczysta nr SZ1G/00013018/4, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Gryficach.

Lokal mieszkalny można oglądać w dni powszednie w godz. 800 - 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Administracji Spółdzielni.

         Przetarg odbędzie się w dniu 25.02.2021r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni (świetlica). Cena wywoławcza lokalu wynosi 190.000 zł, minimalne postąpienie wynosi 500 zł.

         Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata najpóźniej do godz. 1050 w dniu przetargu w kasie Spółdzielni wadium w kwocie 1.000 zł. Wpłacone wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zatrzymane na poczet wylicytowanej ceny sprzedaży. Wadium przepadnie na rzecz Spółdzielni, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

 

 


zobacz więcej ogłoszeń

Godziny przyjęć interesantów

Spółdzielnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przyjmuje - spotyka się z interesantami po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

 

 

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nad Regą", ul. Jana Dąbskiego 48, 72-300 Gryfice Telefon: 91 384 35 08 Administracja: 91 384 28 28 Księgowość: 91 384 35 07
Telefon alarmowy w przypadku awarii lub zdarzeń losowych: 605 031 296 
Adres e-mail: spoldzielnia@smnadrega.pl
© Copyright 2017 © SM Nad Regą | wyczarował NetMag *