OGŁOSZENIE O PRZETARGU


 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach ogłasza przetarg ofertowy na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ulicy Niepodległości 60 w Gryficach.

Lokal o powierzchni użytkowej 40,96 m2 położony jest na parterze budynku pomiędzy sklepem Żabka a sklepem komputerowym.

Lokal można oglądać w dni powszednie w godz. 900 - 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Administracji Spółdzielni, tel. 91 3842828, wew. 36.

Oferty z proponowaną miesięczną kwotą czynszu najmu lokalu oraz wskazaniem zamierzonej działalności gospodarczej należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg - lokal Niepodległości 60" w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. J. Dąbskiego 48 w Gryficach do godz. 1500 w dniu 31.03.2022 r.

Ponadto w ofercie podać należy dane adresowe oferenta oraz telefon kontaktowy lub adres e-mail.

Minimalny miesięczny czynsz najmu wynosi 1.500,00 zł + podatek VAT. Oferty z proponowaną niższą kwotą czynszu miesięcznego nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 01.04.2022 r. O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

W przypadku złożenia ofert równoważnych cenowo Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do rozstrzygnięcia przetargu w formie dodatkowej licytacji pomiędzy oferentami.

 

 


zobacz więcej ogłoszeń

Godziny przyjęć interesantów

Spółdzielnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przyjmuje - spotyka się z interesantami po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

 

 

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nad Regą", ul. Jana Dąbskiego 48, 72-300 Gryfice Telefon: 91 384 35 08 Administracja: 91 384 28 28 Księgowość: 91 384 35 07
Telefon alarmowy w przypadku awarii lub zdarzeń losowych: 605 031 296 
Adres e-mail: spoldzielnia@smnadrega.pl
© Copyright 2017 © SM Nad Regą | wyczarował NetMag *