OGŁOSZENIE O PRZETARGU - UŁOŻENIE PŁYTEK NA SCHODACH I PODESTACH GRYFICE JANA DĄBSKIEGO 9


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach ogłasza przetarg nieograniczony na remont schodów i podestów przy wejściach do lokali użytkowych oraz wejściach do klatek schodowych w budynku mieszkalnym położonym przy ulicy Jana Dąbskiego 9 w Gryficach.

Zakres prac obejmuje:

  • Przygotowanie podłoża poprzez skucie starych płytek, wierzchniej warstwy betonu gr. ok. 5 cm oraz wylanie betonowej warstwy wyrównawczej;
  • Ułożenie warstwy hydroizolacji na wszystkich powierzchniach zewnętrznych (schody, podesty);
  • Ułożenie płytek betonowych ryflowanych (materiał Zamawiającego) na powierzchni ok. 98 m2;
  • Ułożenie tynków żywicznych na bokach podestów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 60 zł jest do nabycia osobiście w Administracji Zasobem Mieszkaniowym Spółdzielni lub drogą elektroniczną, ewentualnie pocztą, po wpłaceniu ww. kwoty przelewem na konto Zamawiającego.

Szczegółowych informacji udzielają p. Mirosław Kurczak i Łukasz Dzikowski tel. 913842828 wew. 36 w godz. 800 - 1500. Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną tematem przetargu należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 14.07.2022r. do godz. 1045. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.07.2022r. godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego (świetlica). W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają ustalenia zawarte w SIWZ.

 


zobacz więcej ogłoszeń

Godziny przyjęć interesantów

Spółdzielnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przyjmuje - spotyka się z interesantami po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

 

 

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nad Regą", ul. Jana Dąbskiego 48, 72-300 Gryfice Telefon: 91 384 35 08 Administracja: 91 384 28 28 Księgowość: 91 384 35 07
Telefon alarmowy w przypadku awarii lub zdarzeń losowych: 605 031 296 
Adres e-mail: spoldzielnia@smnadrega.pl
© Copyright 2017 © SM Nad Regą | wyczarował NetMag *