ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Klonowej 4 w Gryficach zaprasza do składania ofert na:

  • naprawę części pokrycia dachowego nad lokalami użytkowymi,
  • naprawę izolacji fundamentu ściany szczytowej,
  • malowanie 3 klatek schodowych

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ulicy Klonowej 4 w Gryficach. 

Szczegółowych informacji na temat pożądanego zakresu rzeczowego robót udziela Przewodniczący Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej - pan Andrzej Beczak, tel. 692 471 340.

Po uzgodnieniu z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej zakresu robót ofertę z ceną za roboty remontowe oraz terminem wykonania prac należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Regą" w Gryficach, ul. Jana Dąbskiego 48.

 


zobacz więcej ogłoszeń

Godziny przyjęć interesantów

Spółdzielnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przyjmuje - spotyka się z interesantami po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

 

 

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nad Regą", ul. Jana Dąbskiego 48, 72-300 Gryfice Telefon: 91 384 35 08 Administracja: 91 384 28 28 Księgowość: 91 384 35 07
Telefon alarmowy w przypadku awarii lub zdarzeń losowych: 605 031 296 
Adres e-mail: spoldzielnia@smnadrega.pl
© Copyright 2017 © SM Nad Regą | wyczarował NetMag *