ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, ul. A. MICKIEWICZA 15 w TRZEBIATOWIE


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach zaprasza do składania ofert na wykonanie projektu architektonicznego dotyczącego przebudowy przeszklenia galerii zewnętrznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. Adama Mickiewicza 15 w Trzebiatowie.

Szczegółowych informacji dotyczących formy i zakresu opracowania udziela Prezes Zarządu Spółdzielni. Dokumentacja techniczna budynku mieszkalnego udostępniona jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni.   

Zamkniętą kopertę z ofertą zawierającą opis zawartości projektu, termin realizacji zamówienia oraz proponowaną cenę za wykonanie opracowania należy złożyć w siedzibie Spółdzielni do dnia 29.05.2023 r. do godz. 10.00. O przyjęciu lub rezygnacji z oferty, a także o ewentualnym podjęciu dodatkowych negocjacji oferenci zostaną powiadomieni w terminie do dnia 31.05.2023 r.  

 


zobacz więcej ogłoszeń

Godziny przyjęć interesantów

Spółdzielnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przyjmuje - spotyka się z interesantami po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

 

 

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nad Regą", ul. Jana Dąbskiego 48, 72-300 Gryfice Telefon: 91 384 35 08 Administracja: 91 384 28 28 Księgowość: 91 384 35 07
Telefon alarmowy w przypadku awarii lub zdarzeń losowych: 605 031 296 
Adres e-mail: spoldzielnia@smnadrega.pl
© Copyright 2017 © SM Nad Regą | wyczarował NetMag *