INFORMACJA W ZAKRESIE PODWYŻSZONEJ OPŁATY ZA ŚMIECI


SZANOWNI PAŃSTWO

Zarząd Spółdzielni niniejszym powiadamia Państwa, że Burmistrz Gryfic wydał Decyzję nr 10/2023 określającą wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc marzec 2023 r. Opłata dotyczy nieruchomości wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Spółdzielni w Gryficach, położonych przy ulicach Akacjowej, Brzozowej, Jana Dąbskiego, Niepodległości oraz Wałowej. Wszczęte są także postępowania zmierzające do określenia podwyższonych opłat dotyczące pozostałych nieruchomości wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Spółdzielni.

Treść Decyzji nr 10/2023 wraz z jej uzasadnieniem załączamy do niniejszej informacji.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Regą" pragnie po raz kolejny podkreślić, że organem władnym do naliczenia opłaty podwyższonej jest wyłącznie Burmistrz Gryfic. Spółdzielnia w procesie naliczania i odprowadzania opłat pełni tylko i wyłącznie rolę pośrednika oraz płatnika. Spółdzielnia ma obowiązek złożenia deklaracji w zakresie obliczenia wysokości nominalnej opłaty za wywóz śmieci zależnej od ilości zużytej wody, pobrania opłaty od mieszkańców w ramach opłat czynszowych i odprowadzenia jej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gryficach.

Spółdzielnia nie miała i nie ma jakiegokolwiek wpływu na represyjne postępowanie władz samorządowych wobec mieszkańców w zakresie naliczania dodatkowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w szczególności związanymi z ich nieprawidłową segregacją. Z drugiej strony to mieszkańcy poszczególnych nieruchomości jako zbiorowość ponoszą odpowiedzialność za prawidłową segregację odpadów. W tym zakresie w aktualnym stanie prawnym praktykowana jest w Polsce odpowiedzialność zbiorowa, nawet za jednostkowe przypadki niewłaściwej segregacji odpadów. Dlatego Zarząd Spółdzielni ponownie apeluje do Państwa o prawidłową segregację odpadów w celu ograniczenia na przyszłość kar nakładanych z tego tytułu na mieszkańców.  

 

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

 

Pobierz załącznik


zobacz więcej ogłoszeń

Godziny przyjęć interesantów

Spółdzielnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przyjmuje - spotyka się z interesantami po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

 

 

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nad Regą", ul. Jana Dąbskiego 48, 72-300 Gryfice Telefon: 91 384 35 08 Administracja: 91 384 28 28 Księgowość: 91 384 35 07
Telefon alarmowy w przypadku awarii lub zdarzeń losowych: 605 031 296 
Adres e-mail: spoldzielnia@smnadrega.pl
© Copyright 2017 © SM Nad Regą | wyczarował NetMag *