OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU - REMONT WIATROŁAPÓW, UL. JANA DĄBSKIEGO 38, GRYFICE


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach ogłasza przetarg nieograniczony na remont wiatrołapów klatek schodowych A, B, C, D w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ulicy Jana Dąbskiego 38 w Gryficach.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 60 zł jest do nabycia osobiście w Administracji Zasobem Mieszkaniowym Spółdzielni lub drogą elektroniczną, ewentualnie pocztą, po wpłaceniu ww. kwoty przelewem na konto Zamawiającego.

 

Przedmiar robót do wykonania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Szczegółowych informacji udzielają p. Mirosław Kurczak i Łukasz Dzikowski tel. 913842828 wew. 36 w godz. 800 - 1400. Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną tematem przetargu należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 07.08.2023 r. do godz. 1045. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.08.2023 r. o godz. 1100 w siedzibie zamawiającego (świetlica).

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają ustalenia zawarte w SIWZ.

Pobierz załącznik


zobacz więcej ogłoszeń

Godziny przyjęć interesantów

Spółdzielnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przyjmuje - spotyka się z interesantami po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

 

 

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nad Regą", ul. Jana Dąbskiego 48, 72-300 Gryfice Telefon: 91 384 35 08 Administracja: 91 384 28 28 Księgowość: 91 384 35 07
Telefon alarmowy w przypadku awarii lub zdarzeń losowych: 605 031 296 
Adres e-mail: spoldzielnia@smnadrega.pl
© Copyright 2017 © SM Nad Regą | wyczarował NetMag *