OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU - MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH, ul. KOZIA 2 TRZEBIATÓW


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Regą" w Gryficach ogłasza drugi przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ulicy Koziej 2 w Trzebiatowie.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 60 zł jest do nabycia osobiście w Administracji Zasobem Mieszkaniowym Spółdzielni lub drogą elektroniczną, ewentualnie pocztą, po wpłaceniu powyższej kwoty przelewem na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Regą".

Szczegółowych informacji udzielają p. Mirosław Kurczak i Łukasz Dzikowski tel. 913842828 wew. 36 w godz. 800 - 1500. Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną tematem przetargu należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 06.11.2023 r. do godz. 1045. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.11.2023 r. godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego (świetlica). W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają ustalenia zawarte w SIWZ.

 


zobacz więcej ogłoszeń

Godziny przyjęć interesantów

Spółdzielnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przyjmuje - spotyka się z interesantami po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

 

 

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nad Regą", ul. Jana Dąbskiego 48, 72-300 Gryfice Telefon: 91 384 35 08 Administracja: 91 384 28 28 Księgowość: 91 384 35 07
Telefon alarmowy w przypadku awarii lub zdarzeń losowych: 605 031 296 
Adres e-mail: spoldzielnia@smnadrega.pl
© Copyright 2017 © SM Nad Regą | wyczarował NetMag *